menu icon
Fluid System Technologies Polska Elementy do instalacji przepływowych cieczy i gazów

Nowości

Nitrogen generator
14/03/2018

Gene­rá­tory dusíku řady LC/MS zajiš­ťují sta­bilní dodávku vysoce čis­tého plynu pro labo­ra­torní instru­men­taci v ply­nové chromatografii. 5 základ­ních typů pokrývá spo­třebu dusíku do 50 litrů za minutu S inte­gro­va­ným bez­maz­ným kom­pre­so­rem nebo bez něj Homo­lo­go­vány vět­ši­nou výrobců labo­ra­torní instrumentace     Gene­rá­tory dusíku p ...

Zupełną nowość
New patent i-Fitting
12/02/2017

A new history of fitting has begun. Video ...

Zupełną nowość
Nowy patent
02/04/2014

Właściwości złaczek i-Fitting Znacznie skrócony czas instalacji. Zapewnienie idealnej instalacji. Nie wymagają szczelinomierzy kontrolnych. Znaczne obniżenie kosztów dzięki innowacyjnej wydajności. Łatwa instalacja nawet przez niefachowca Łatwa instalacja nawet przez niefachowca i-Fitting SUPERLOK Możliwość zobaczenia odpadania pierścienia inspekcyjnego od p ...

Zupełną nowość